یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #17

#17 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Elasto-Plastic Response of Impacted Moderatly Thick Rectangular Plates with Different Boundary Conditions
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
پاسخ الاستو پلاستیک صفحات مستطیلی نسبتا ضخیم با شرایط مرزی مختلف در اثر برخورد
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی
چکیده
عناصر بسیاری در سازه ها طی عملیات، در معرض بارهای دینامیکی قرار می گیرند. دانستن پارامترهای پاسخ دینامیکی سازه، طراحی سازه را از نظر استحکام و شرایط عملیاتی ممکن می سازد. اصابت یک کره با صفحه یک پدیده رایج در طبیعت است. صفحات مستطیل شکل با شرایط مرزی مختلف که تحت بارهای خارجی قرار دارند بدون شک یکی از قطعات کلیدی در صنعت هوا فضا، پتروشیمی، عمران، خودرو، بیومکانیک، صنایع دریایی، هسته ای، نوری، صنایع الکترونیکی، مکانیکی، و کشتی سازی می باشند. در این مقاله، راه حل نیمه تحلیلی برای تجزیه و تحلیل الاستو پلاستیک صفحات مستطیل شکل همسانگرد در معرض ضربه عرضی یک جرم کوچک ارائه شده است.  قانون تماس Hertzian از تجزیه و تحلیل الاستو - پلاستیک جرم کروی و قطعه مستطیل شکل الاستیک به دست آمد. در این مطالعه، تمرکز اصلی بر برخورد بدون اصطکاک و با سرعت کم و عمودی یک کره کوچک به یک صفحه مستطیلی mordantly ضخیم الاستیک (با استفاده از تئوری صفحه Mindlin) می باشد. فرکانس های طبیعی و شکل مود صفحه با استفاده از راه حل دقیق بر اساس سه معادله تعادل کوپل شده محاسبه می شود. در نهایت، تاثیر شرایط مرزی، ابعاد صفحه، سرعت اولیه و شعاع کره بر پارامترهای برخورد مورد بررسی قرار گرفته و با جزئیات بحث می شود.
کلمات کلیدی: ضربه، صفحه مستطیلی، ارتعاشات اجباری، قانون Hertzian

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!