یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #18

#18 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Effect of Thickness Variation on the Mechanical Buckling Load in Plates Made of Functionally Graded Materials
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
اثر تغییر ضخامت در بار کمانش مکانیکی صفحات ساخته شده از مواد با عملکرد درجه بندی شده
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی
چکیده
در این مقاله، بار کمانش مکانیکی یک صفحه با تکیه گاه ساده که از مواد با عملکرد درجه بندی شده (FGM) ساخته شده و ضخامت آن بصورت خطی تغییر می کند بررسی شده است. تغییر خواص مواد در ضخامت ورق با قانون توان مدل می شود. بر اساس مفروضات تئوری مرتبه بالاتر، معادلات تعادل، پایداری و روابط برای بارهای قبل از کمانش ورق با استفاده از فرمول بندی تغییر به دست آمده است. معادلات بر پایه فرضیه Love-Kirchhoff  و روابط کرنش - جابجایی غیر خطی Sanders می باشد. راه حل فرم بسته برای بار کمانش به دست آمده و نتیجه با یک مورد معلوم، مثلا صفحه با ضخامت ثابت، تأیید شده است. بار کمانش با استفاده از روش باقی مانده وزنی استخراج شده است. در نهایت، نمودار های مختلف که تغییر بار کمانش در مقابل مواد FGM مختلف، هندسه و شرایط بارگذاری را نشان می دهد ارائه شده است.
کلمات کلیدی: بار کمانش، صفحه FGM، ورق نازک، تئوری مرتبه بالا، صفحه با ضخامت متغیر
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!