یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

مقاله #19

#19 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
دوام بتن حاوی سرباره مس در برابر حملات سولفات
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی
چکیده
حمله سولفات یکی از چندین مکانیسم تخریب شیمیایی بتن است. قرار گرفتن بتن در معرض محیط سولفاتی ممکن است باعث تولید مواد شیمیایی مضر، تغییرات ریزساختاری و فیزیکی در ماتریس بتن و در نتیجه تخریب جدی و کاهش عمر شود. جایگزینی بخشی از سیمان با سرباره یکی از روش های کارآمد برای بهبود مقاومت بتن در برابر حمله سولفات است. در این مقاله عملکرد سرباره مس موجود در بتن در برابر محلول سولفات بررسی شده است. در این راستا، یک مطالعه تجربی شامل اندازه گیری میزان انبساط، مقاومت فشاری و تجزیه و تحلیل ریزساختار بتن ساخته شده از جایگزینی 0٪، 5٪، 10٪ و 15٪ زباله سرباره مس بجای سیمان در محلول سولفات انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده اثر جایگزینی سرباره مس در بهبود مقاومت بتن در برابر حمله سولفات می باشد.
کلمات کلیدی: زباله سرباره مس / حمله سولفات / اترینگایت / آنالیز ریزساختار
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!