یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #27

#27 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A framework for estimating the safety effects of roadway lighting at intersections
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوبی برای برآورد اثرات ایمنی روشنایی جاده در تقاطع ها
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی
چکیده
اسناد راهنما در سطح ملی و ایالتی بطور قطعی اعلام می دارند که روشنایی (نورپردازی) ثابت باعث بهبود ایمنی در تقاطعات می شود. این موضوع بصورت حسی هم تأیید می شود و سازگار با کتابچه های طراحی و ایمنی دیگر می باشد و توسط یک سری یافته های ایمنی نیز پشتیبانی می شود. با این حال، بسیاری از تحقیقات منتشر شده در خصوص ایمنی بخشی روشنایی، به تقاطعات روستایی و تقاطعاتی با تابلو ایست متمرکز می باشند و توسط چند مسئله روش شناختی محدود شده اند. رابطه بین ایمنی و روشنایی در تقاطعات روستایی، چراغدار و شهری بخوبی مستند نشده است. پیشرفت های روش شناختی در تجزیه و تحلیل ایمنی بزرگراه، برآورد مجدد اثرات روشنایی بر ایمنی تقاطع را توجیه می کند. در این مقاله چارچوب پیشنهادی برای تخمین اثرات ایمنی روشنایی ثابت در انواع مختلف تقاطعها و مکانها شرح داده شده است. چند مسئله کلیدی مورد بررسی قرار گرفته اند از جمله در دسترس بودن اطلاعات تصادفات مشابه، روشنایی، داده های موجود برای جاده، ساختار داده های مربوطه، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل به منظور بررسی اثرات ایمنی روشنایی در تقاطع های مختلف، مشخصات و تخمین مدل های برآورد فرکانس تصادف در روز و شب، تکنیک های تفسیر پارامترهای مدل، از جمله کشش متغیر و تست انتقال پذیری مدل در ایالات مختلف. اجرای چارچوب نمونه با استفاده از داده تقاطعات مینه سوتا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد مزیت ایمنی ناشی از روشنایی نور بسیار کمتر از مطالعات منتشر شده می باشد و مطابق با برآوردهای موجود در تحقیقات کتابچه راهنمای ایمنی بزرگراه هاست. 
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!