یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #29

#29 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Behavior of stud connections between concrete slabs and steel girders under transverse bending momentBehavior of stud connections between concrete slabs and steel girders under tra
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار اتصالات گل میخ بین دال های بتنی و شاهتیرهای فولادی تحت لنگر خمشی عرضی
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی
چکیده
اثر لنگر خمشی عرضی بر روی اتصالات گل میخ، معمولا در طراحی پل های کامپوزیت فولادی- بتنی، به دلیل انعطاف پذیری جان تیر نادیده گرفته می شود. با این حال، لنگر بزرگ عرضی ممکن است در نزدیکی سخت کننده های عرضی و دیافراگم ها ایجاد شود، چون آنها جان ها را محدود و سفت می کنند و نیروهای کششی در اتصالات گل میخ را توسعه می دهند. فاصله گذاری زیاد جان و طره های گسترده، این اثرات را افزایش می دهد. این مطالعه، به صورت تجربی و عددی این رفتار را بررسی می کند. چهار گروه آزمون کشش از یک اتصال گل میخ واحد تحت نیروی کششی مستقیم انجام می شوند، و آنها به درک رفتار اتصالات گل میخ تحت بار کششی مستقیم کمک می کنند. پس از آن، چهار اتصال گل میخ در رابط های نزدیک سخت کننده های عرضی، به منظور بررسی رفتار آنها تحت ممان خمشی عرضی آزمایش می شوند. مدل های عددی اتصالات گل میخ برای کشف رفتار موضعی اجرا می شوند. آزمون های کشش نشان می دهند ارتفاع گل میخ تا حد زیادی بر حالت شکست، مقاومت کششی و جدایی نهایی بین بال فولادی و دال بتنی تاثیر می گذارد. رابطه تنش- انفصال از نتایج آزمون توسعه می یابد و در شبیه سازی های عددی بعدی استفاده می شود. آزمون های اتصال گل میخ نشان می دهند گل میخ های طویل تر، می توانند لنگر خمشی و ظرفیت های تغییر شکل را افزایش دهند. کاهش فاصله گذاری طولی گل میخ، به طور قابل توجهی سختی را افزایش می دهد، اما ممکن است منجر به شکست ترد دال بتنی شود. رابط های گل میخ نباید بلافاصله بر روی سخت کننده های عرضی جوش داده شوند. شبیه سازی های عددی و داده های آزمون به خوبی تطابق دارند و نتایج عددی، نیروهای کششی در گل میخ های واقع در نزدیکی جان فولادی و در ناحیه نزدیک سخت کننده ها و قیدهای دیگر جان را پیش بینی می کنند. رابط های گل میخ در دو ردیف داخلی در هر دو طرف سخت کننده عرضی، قید لازم به منظور توسعه نیروی کششی در گل میخ ها، را ناشی از لنگر عرضی فراهم می کنند. نیرو در گل میخ، با افزایش فاصله آن از جان فولادی و کاهش فاصله آن از سخت کننده عرضی افزایش می یابد. اندرکنش برش- تنش باید برای این رابط ها بررسی شود. جزئیات چیدمان گل میخ عرضی با ارتفاع های گل میخ مختلف ارائه می شود.

واژگان کلیدی: پل های مرکب فولادی- بتنی، اتصالات گل میخ، ممان خمشی عرضی، آزمون های مدل، شبیه سازی های عددی
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
160,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!