یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #30

#30 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Generation and Performance Evaluation of Reconfigurable Fault Tolerant Routing Algorithm for 2D-Mesh NoC
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ایجاد و ارزیابی الگوریتم مسیریابی مقاوم به خطا منعطف برای شبکه های درون تراشه مش (شبکه) 2بعدی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی
چکیده
در فناوری های طراحی کنونی 10 تا 100 بلوک ذخیره عملکردی تعبیه شده، در یک سیستم درون تراشه یکپارچه می شوند. تعداد این بلوک ها نیز جهت دست یابی به پیشرفت های بیش تر همواره در حال افزایش است. اتصالات درونی مبتنی بر گذرگاه جایگزین مناسبی برای  سیستم های درون شبکه با پردازنده های چندگانه موازی بزرگ(MPSoCs) نیستند. دلیل این امر نیز مشکلات مربوط به مصرف توان و نهفتگی است. نیازهای ارتباطی سیستم های چند هسته ای توسط  نمونه شبکه درون تراشه (NoC) عنوان می شود. در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی مقاوم به خطا و کمینه ارائه می دهیم تا بتوان به کمک آن بسته ها را در حضور گره های معیوب به طور تطابق پذیر از کوتاه ترین راه مسیردهی کرد. استفاده از الگوریتم مسیریابی مقاوم به خطا جهت مسیر دهی مجدد بسته ها حول گره های معیوب باعث افزایش نهفتگی می شود. علاوه بر آن عملکرد شبکه درون تراشه به شدت تحت تاثیر تراکم شبکه قرار می گیرد. تراکم و ازدحام در شبکه باعث افزایش زمان رسیدن یک بسته از مبدا به مقصد می شود.  الگوریتم مسیردهی ارائه شده به صورت تطبیق پذیر گره بعدی برای ارسال بسته را انتخاب می کند تا در زمان ازدحام و تراکم، بسته ها از بین نروند. این الگوریتم می تواند با استفاده از مسیرهای منعطف و قابل پیکربندی ( کمینه و یا غیر کمینه) گره های مشغول تکی یا چندگانه را مدیریت نماید.
عبارات کلیدی: شبکه های درون تراشه، مقاومت خطا، الگوریتم مسیردهی، بن بست، از بین رفتن بسته
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!