یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #48

#48 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
State bankruptcy laws and the responsiveness of credit card demand
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
قوانین ورشکستگی دولتی و پاسخ به تقاضای کارت اعتباری
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word (فقط متن اصلی)
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی
چکیده
پاسخ به تقاضای اعتبارات به تغییرات نرخ بهره ممکن است به طور گسترده ای توسط دولت به علت تفاوت در قوانین ورشکستگی دولتی متفاوت باشد. معافیت های ورشکستگی و سایر قوانین دولتی، وام گیرندگان را در برابر عواقب منفی عدم بازپرداخت محافظت می کنند و مقررات نرم ممکن است منجر به کاهش پاسخ دهی به افزایش نرخ بهره شوند. قوانین نرم همچنین انگیزه وام دهندگان برای وام دادن را کاهش می دهد و کاهش بوجود آمده در گزینه های وام عدم تمایل به تقاضای اعتبار را تقویت می کند. این مقاله مدلی ارائه می کند که دو مورد ذیل را پیش بینی می کند (1) که تقاضای اعتبار در ایالاتی با قوانین مورد پسند وام گیرنده، قوانین ورشکستگی نرم حساسیت کمتری دارد (2) اثرات قوانین دولتی در میزان تقاضا در میان وام گیرندگانی که با محدودیت های اعتباری مواجه می شوند بسیار قوی است. با استفاده از داده های آزمایشی بازار از یکی از بانک های بزرگ صادر کننده کارت اعتباری، این مقاله شواهدی ارائه می کند که از این فرضیه پشتیبانی می کند که حساسیت (واکنش به تغییرات) تقاضا و نرمی قانون ورشکستگی بصورت منفی با همدیگر در ارتباط هستند. وام گیرندگان به احتمال زیاد به استفاده از یک کارت در ایالات با معافیت نرم و قوانین garnishment ادامه می دهند. وام گیرندگانی که با پیشنهادات کمتر جذابی روبرو هستند بیشتر احتمال دارد که بلحاظ اعتباری دارای محدودیت باشند؛ در میان این وام گیرندگان، تاثیر قوانین معافیت بسیار قوی تر از گروه نامحدود است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!