یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #58

#58 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Determining the guaranteed energy purchase price for Distributed Generation in electricity distribution networks
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین قیمت تضمینی خرید انرژی برای تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی برق با ترجمه فارسی
چکیده
با نصب گسترده ی تولید پراکنده (DG) در شبکه های توزیع و در نظر گرفتن تاثیر آن ها روی شبکه، کمپانی های توزیع (DisCos) گزینه ی تامین بارها ار این منابع و بازار عمده فروشی را نیز پیش روی خود دارند. با DG، یک شمای انگیزشی جهت تعیین قیمت منطقی خرید انرژی، بر مبنای سود DisCos، از صاحبان DG مورد نیاز است. این قیمت ها می¬بایست به گونه ای تعیین شوند که ریسک DisCo کنترل شود. این مقاله با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی انرژی (GEPP) DG به عنوان یک گزینه ی مدیریت ریسک، GEPP را برای یک دوره¬ی مشخص در آینده حل می کند. روش پیشنهادی GEPP را بر مبنای کاهش اتلاف موردانتظار و بهبود اطمینان پذیری به دست آمده توسط DG تعیین می کند. به دلیل عدم قطعیت هایی که بار، قیمت بازار و سرمایه گذاری های آتی دارند، شبیه سازی Monte-Carlo جهت تعیین GEPP به کار گرفته می شود. کارآیی روش پیشنهادی برای یک سیستم آزمون توزیع با 33 گذرگاه ارزیابی شده و نتایج برای موارد مختلف مورد بحث قرار گرفته اند. GEPP به دست آمده سرمایه گذاران و طرح ریزان را به سوی مکان و اندازه ای بهینه برای نصب DG رهنمون می سازد که به حداکثر مزایا و سود شبکه منتهی می شود.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!