یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #62

#62 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An energy aware fuzzy approach to unequal clustering in wireless sensor networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش فازی آگاه از انرژی برای خوشه بندی نابرابر در شبکه های حسگر بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی
چکیده
به منظور جمع آوری موثر اطلاعات از نظر مصرف انرژی، شبکه های حسگر بی سیم (WSN ها) به خوشه ها تقسیم می شوند. در شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی شده، هر گره حسگر داده های جمع آوری شده خود را به سر خوشه ای که به آن تعلق دارد می فرستد. سر خوشه ها مسئول تجمیع داده های جمع آوری شده و حمل آن ها به ایستگاه پایه از طریق دیگر خوشه ها در شبکه می باشند. این امر منجر به وضعیتی می شود که به عنوان مشکل نقاط داغ شناخته شده است که در آن خوشه های نزدیک تر به ایستگاه پایه دچار مرگ زودرس می شوند که ناشی از ترافیک سنگین تحمیل شده به آنها است. به منظور حل این مشکل، الگوریتم های خوشه بندی نابرابر خوشه هایی با اندازه های مختلف را تولید می کنند. در شبکه های حسگر بی سیم که با خوشه بندی نابرابر خوشه بندی شده اند، خوشه های نزدیک به ایستگاه پایه اندازه کوچکتری از خوشه های دور از ایستگاه پایه دارند. در این مقاله، یک الگوریتم خوشه بندی فازی نابرابر آگاه از انرژی (EAUCF)، که به مشکل نقاط داغ می پردازد معرفی شده است. هدف از EAUCF کاهش کار سرخوشه نزدیک به ایستگاه پایه است. یک رویکرد منطق فازی به منظور رسیدگی به عدم قطعیت در برآورد شعاع سرخوشه به کار گرفته می شود. الگوریتم پیشنهادی با برخی از الگوریتم های خوشه بندی محبوب در ادبیات مقایسه می شود، یعنی خوشه بندی کم انرژی تطبیقی سلسله مراتبی، مکانیزم انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازی و خوشه بندی نابرابر انرژی کارآمد. نتایج تجربی نشان می دهند که EAUCF بهتر از الگوریتم های دیگر است از نظر مرگ گره اول، نیمی از گره های زنده و معیارهای بهره وری انرژی در تمام حالات. بنابراین، EAUCF یک الگوریتم خوشه بندی با ثبات و با انرژی کارآمد در WSN است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!