یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #66

#66 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Formalization of project portfolio management: The moderating role of project portfolio complexity
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
رسمی سازی مدیریت پرتفوی پروژه: نقش تعدیل کننده پیچیدگی پرتفوی پروژه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی
چکیده
شرکت ها اغلب رسمی سازی یا Formalization را به منظور بهبود موفقیت خود پیاده سازی می کنند. تحقیقات قبلی، شواهد حمایت کننده ای برای عملکرد تقویت کننده ی رسمی سازی در مدیریت پروژه واحد و مدیریت پرتفوی پیدا کرده اند. با این حال، هیچ مطالعه ای در مورد این موضوع وجود ندارد که چگونه رسمی سازی در سطح پروژه با رسمی سازی در سطح پرتفوی در تعامل است و یا در مورد این که چگونه این تعامل ممکن است به موفقیت دست یابد. این مطالعه به بررسی تعامل رسمی سازی در هر دو سطح و به بررسی اثر تعدیل کننده پیچیدگی پرتفوی پروژه در رسمی سازی می پردازد. با استفاده از یک نمونه از 134 شرکت، این مطالعه نشان می دهد که رسمی سازی مدیریت پروژه واحد، به همین ترتیب، رسمی سازی مدیریت پرتفوی به طور مستقیم به موفقیت پرتفوی متصل هستند. رسمی سازی همزمان در این دو سطح یک تاثیر مکمل ارائه می کند و در نتیجه موجب افزایش در موفقیت می شود. تجزیه و تحلیل احتمالی تایید می کند که اثرات مثبت پیشنهادی برجسته تر می شوند اگر پیچیدگی بالا باشد. پیچیدگی اندازه گیری شده به عنوان وابستگی متقابل پروژه دارای اثر تعدیل کننده قوی تری از پیچیدگی اندازه گیری شده بعنوان اندازه پرتفوی است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!