یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

مقاله #72

#72 کد مقاله زمینه: مخابرات
عنوان انگلیسی:
Plant Classification System for Crop /Weed Discrimination without Segmentation
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم طبقه بندی گیاهان برای تمایز محصول / علف هرز بدون تقسیم بندی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مخابرات با ترجمه فارسی
چکیده
این مقاله یک رویکرد بینایی ماشین برای طبقه بندی گیاهان بدون تقسیم بندی و کاربرد آن در کشاورزی ارائه می دهد. سیستم ما می تواند گیاهان زراعی و علف های هرز را در زمین های تجاری که در آن محصول و علف های هرز با هم رشد می کنند جدا کند. تمایز خودکار محصول / علف هرز می تواند استراتژی های کنترل علف های هرز را برای صرفه جویی در هزینه و کاهش تاثیرات زیست محیطی توانمند سازد. به جای تقسیم کردن تصویر به برگ های جداگانه یا گیاهان، ما از طبقه بند جنگل تصادفی برای ارزیابی قطعیت محصول / علف های هرز در موقعیت های پیکسلی پراکنده بر اساس ویژگی های استخراج شده از یک منطقه هم پوشان بزرگ استفاده می کنیم. این نتایج پراکنده به صورت مکانی با استفاده از یک فیلد تصادفی مارکوف هموارسازی می شوند و مناطق محصول / علف های هرز با وضوح تصویر کامل از طریق فرایند الحاق استخراج می شوند. ما رویکرد خود را با استفاده از مجموعه ای از تصاویر گرفته شده در یک مزرعه هویج ارگانیک با یک ربات مزرعه خودکار ارزیابی می کنیم. استفاده از سیستم طبقه بندی گیاهان در تصاویر مجموعه داده ما و انجام اعتبارسنجی متقابل یک طبقه بندی با دقت متوسط 93: 8٪ تولید می کند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!