سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

مقاله #73

#73 کد مقاله زمینه: برق
عنوان انگلیسی:
Opportunities and challenges in control of smart grids – Pakistani perspective
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
دست یافته ها و چالش ها در کنترلِ شبکه های هوشمند- از دیدگاه پاکستانی
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی برق با ترجمه فارسی
چکیده
با پیشرفت ها در تکنولوژی ها، احتیاجات توان در سراسر جهان بطور چشمگیری در حال افزایش است و بار اضافی بر شبکه ها قرار می دهد. شبکه های موجود توان تحمل آن بار را ندارند و همچنین واسطِ منابع انرژی تجدیدپذیر توزیع شده (DRES) را تامین نمی کنند. ساختِ خطوط جدید و ایستگاه های فرعی [پست برق] به تنهایی هدفِ فایق آمدن بر کمبود انرژی را تامین نمی کند. از این رو، تغییر شکل اساسی در زیربنای الکتریسیته لازم است تا نیازِ ساعتی تقاضاهای در حال رشد الکتریسیته [برق] را تامین کند. تبدیل سیستم مدیریت توان کنونی به سیستم مستقل [عصبی خودکار] هوشمند، وابسته به دست یابی به یک مقدار رو به رشدی از تولید انرژی تجدیدپذیر است. این مقاله مروری جامع بر پیش رفت ها در زمینه ی کنترل شبکه های هوشمند را ارائه می دهد. استراتژی های انطباقی و قوی متعددی با شرح جزییات کنترل اضافه بارها و شبکه های هوشمند توان برجسته شده اند. همچنین، تکنیک های مدیریت و ذخیره سازی و تولید توان و توسعه ی برنامه ی عملیاتی منابع و بارها با جزییات شرح داده شده اند. سیستم های گزارش شده ی اخیر و تکنیک های تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در شبکه های هوشمند پررنگ شده اند. انرژی تجدیدپذیر این پتانسیل را دارد تا بحران برق کنونی در بخش انرژی پاکستان را رفع کند. انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و بیوگاز[یا زیست گاز]/زیست توده، منابع انرژی دیگر هستند که در کشور به فراوانی یافت شده اند و پتانسیل چشمگیری برای ارائه در راهکارهای انرژی دوستانه با محیط زیست دارند. این مطالعه ی جامع آشکار می سازد که بسیاری از فرصت ها و پتانسیل تکنولوژی شبکه هوشمند در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان موجود هستند و باید از آن ها بهره برداری شود تا بتوان از عهده ی بحران انرژی برآمد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!