دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#57 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Comparative Study of Different Topologies for Network-On-Chip Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه تطبیقی توپولوژی های مختلف برای معماری شبکه بر روی تراشه
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#56 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Elasto–plastic analysis of steel plane frames using Homotopy Perturbation Method
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل الاستو-پلاستیک قابهای سطح فولاد با استفاده از روش آشفتگی هموتوپی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#55 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Glutamate receptors function as scaffolds for the regulation of β-amyloid and cellular prion protein signaling complexes
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
عملکرد گیرنده های گلوتامات به عنوان داربست هایی برای تنظیم کمپلکس های پیام رسانی بتا آمیلوئید و پروتئین پریون سلولی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#54 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Reliance on auditory feedback in children with childhood apraxia of speech
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تکیه بر بازخورد شنوایی در کودکان مبتلا به آپراکسی گفتار دوران کودکی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#53 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Lifestyle and pregnancy loss in a contemporary cohort of women recruited before conception: The LIFE Study
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
شیوه زندگی و از دست دادن بارداری در یک کوهورت همزمان از زنان بکار گرفته شده قبل از لقاح :مطالعه زندگی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word (فقط متن اصلی)
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#52 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Elasticity alternatives to generalized Vlasov and Timoshenko models for composite beams
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
جایگزین های الاستیسیته برای مدل Vlasov and Timoshenko در تیرهای مرکب:
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#51 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Failure behavior and mechanism of slopes reinforced using soil nailwall under various loading conditions
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار و مکانیزم شکست شیب‌های مسلح با استفاده ازدیوار میخ کوبی در شرایط بارگذاری مختلف
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#50 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Scalable and Fault Tolerant Network Structure for Tree Networks of Mission Critical Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
یک ساختار شبکه مقیاس پذیر و تحمل پذیر خطا برای شبکه های درختِ سیستم های ماموریت بحرانی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#49 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Improved Minimal Multicast Routing Algorithm for Mesh-based Networks-on-Chip
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم مسیریابی چند پخشی بهبود یافته مینیمال برای شبکه هایِ روی تراشه مبتنی بر مش
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#48 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
State bankruptcy laws and the responsiveness of credit card demand
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
قوانین ورشکستگی دولتی و پاسخ به تقاضای کارت اعتباری
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word (فقط متن اصلی)
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!