یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#16 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Seismic performance of steel structures with seesaw energy dissipation system using fluid viscous dampers
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
عملکرد لرزه ای سازه های فلزی مجهز به سیستم اتلاف انرژی الاکلنگی با استفاده از دمپر مایع لزج (ویسکوز)
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#15 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Employee reactions to pay dispersion A typology of existing research
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
واکنش کارکنان به پراکندگی پرداخت: نوع شناسی پژوهش های موجود
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#14 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A hybrid annual power load forecasting model based on generalized regression neural network with fruit fly optimization algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدل ترکیبی برای پیش بینی بار برق سالانه بر اساس شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته با الگوریتم بهینه سازی مگس میوه
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#13 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Biogeography-Based Optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی بر اساس جغرافیای زیستی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#12 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Outlier Rejection in Underwater Acoustic Position Measurements Based on Prediction Errors
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
کنار گذاشتن اندازه گیریهای پرت در تعیین موقعیت توسط تجهیزات صوتی در زیر آب بر اساس خطاهای پیش بینی شده
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ترجمه pdf + word انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#11 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Combined extended FIR/Kalman filtering for indoor robot localization via triangulation
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ترکیب فیلتر FIR / کالمن بسط یافته برای تعیین محل ربات از طریق مثلث بندی
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
ترجمه pdf + word انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#10 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Propensity scores-potential outcomes framework to incorporateseverity probabilities in the Highway Safety Manual crash predictionalgorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب نمرات تمایل - نتایج بالقوه برای ترکیب احتمالات شدت در الگوریتم پیش بینی تصادف در کتابچه ایمنی بزرگراه
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#9 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Piezoelectric MEMS-based wideband energy harvesting systems using a frequency-up-conversion cantilever stopper
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم های استحصال انرژی پهن باند مبتنی بر MEMS پیزوالکتریک با استفاده از استاپر تبدیل فرکانس بالای کنسولی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#8 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Elimination of lower order harmonics in Voltage Source Inverter feeding an induction motor drive using Evolutionary Algorithms
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
حذف هارمونیک مرتبه پایین در اینورتر ولتاژ تغذیه کننده درایو موتور القایی با استفاده از الگوریتم تکاملی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#1 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A competitive hub location and pricing problem
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مسئله تعیین رقابتی محل هاب (مرکز فعالیت) و قیمت گذاری
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!