شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#54 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Reliance on auditory feedback in children with childhood apraxia of speech
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تکیه بر بازخورد شنوایی در کودکان مبتلا به آپراکسی گفتار دوران کودکی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#53 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Lifestyle and pregnancy loss in a contemporary cohort of women recruited before conception: The LIFE Study
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
شیوه زندگی و از دست دادن بارداری در یک کوهورت همزمان از زنان بکار گرفته شده قبل از لقاح :مطالعه زندگی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word (فقط متن اصلی)
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#23 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Airway delivery of peptides and proteins using nanoparticles
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال پپتیدها و پروتئین ها از راه های هوایی با استفاده از نانوذرات
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!