چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مقاله #54

#54 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Reliance on auditory feedback in children with childhood apraxia of speech
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تکیه بر بازخورد شنوایی در کودکان مبتلا به آپراکسی گفتار دوران کودکی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی
چکیده
برای کودکان مبتلا به آپراکسی گفتار دوران کودکی (CAS) این فرضیه ارائه شده است که به طور مداوم بر تکلم آنها از طریق بازخورد شنوایی نظارت شود تا اشتباهات گفتاری را به حداقل برسانند. ما از یک الگوی پوشش شنوایی برای تعیین اثر شدت بازخورد شنوایی بر تکلم در 30 کودک استفاده کردیم:  9 کودک با CAS و 10 کودک با تاخیر گفتار، و 11 با تکامل معمولی. پوشش تنها گفتار کودکان مبتلا به CAS را تحت تاثیر قرار می دهد که با اندازه گیری زمان شروع صدا و مساحت فضایی واکه مشخص می شود. این یافته ها یک پشتیبانی اولیه برای اتکای بیشتر بر بازخورد شنوایی در کودکان با CAS ارائه می دهد.
نتایج یادگیری: خوانندگان این مقاله باید قادر به (الف) توصیف انگیزش برای بررسی نقش بازخورد شنوایی در کودکان مبتلا به CAS ؛ (ب) گزارش اثرات تضعیف بازخورد در تولید گفتار در کودکان با CAS، تاخیر گفتار، و تکامل معمولی، و (ج) درک اینکه چگونه یافته های کنونی ممکن است از یک کمبود برنامه پیشخورد در کودکان مبتلا به CAS پشتیبانی می کند، باشند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!