چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

مقاله #25

#25 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An extended TOPSIS model based on the Possibility theory under fuzzy
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدل TOPSIS توسعه یافته مبتنی بر تئوری امکان تحت محیط فازی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی
چکیده
این مقاله یک تکنیک توسعه یافته برای ترتیب اولویت ها بوسیله شباهت با روش راه حل ایده آل (TOPSIS) در محیط فازی برای حل مسئله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) پیشنهاد می کند. اطلاعات مبهم و فازی مسئله MADM توسط عدد فازی مثلثی بیان می شوند. نظریه امکان برای مدیریت اعداد فازی مثلثی در محیط فازی بکار می رود. در روش TOPSIS توسعه یافته، ماتریس مقدار میانگین احتمالی و ماتریس انحراف استاندارد احتمالی برای محاسبه ضریب نزدیکی یکپارچه نسبی یکپارچه هر گزینه ایجاد می شوند. با توجه به ضریب نزدیکی نسبی یکپارچه، ما می توانیم اولویت تمام گزینه ها را رتبه بندی کنیم و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنیم. دو مثال عددی برای نشان دادن امکان و بهره وری روش جدید TOPSIS ارائه شده است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!