یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#67 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within The Framework Of Employee Ownership
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منبع انسانی در بخش دولتی و خصوصی، در چارچوب مالکیت کارمند
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#66 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Formalization of project portfolio management: The moderating role of project portfolio complexity
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
رسمی سازی مدیریت پرتفوی پروژه: نقش تعدیل کننده پیچیدگی پرتفوی پروژه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#65 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
High-Performed Virtualization Services for In-Cloud Enterprise Resource Planning System
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
خدمات مجازی سازی کارآمد برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی درون ابر
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#64 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A probability based stable routing for cognitive radio adhoc networks
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مسیریابی پایدار مبتنی بر احتمال برای شبکه های موردی رادیویی شناختی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#63 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
FUZZY BASED CLUSTERING AND ENERGY EFFICIENT ROUTING FOR UNDERWATER WIRELESS SENSOR NETWORKS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
خوشه بندی فازی محور و مسیریابی انرژی-کارآمد برای شبکه های حسگر بیسیم زیرآب
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#62 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An energy aware fuzzy approach to unequal clustering in wireless sensor networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش فازی آگاه از انرژی برای خوشه بندی نابرابر در شبکه های حسگر بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#61 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A highly adaptive recommender system based on fuzzy logic for B2C e-commerce portals
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم توصیه گر تطبیقی بر اساس منطق فازی برای پورتال های تجارت الکترونیکی B2C
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#60 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data Mining in Agriculture on Crop Price Prediction: Techniques and Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
داده کاوی در کشاورزی زراعت روی پیش بینی قیمت محصولات: تکنیک ها و برنامه های کاربردی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#59 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Big Data Analytics for Health Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای سیستم های بهداشتی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#58 کد مقاله زمینه: الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Determining the guaranteed energy purchase price for Distributed Generation in electricity distribution networks
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین قیمت تضمینی خرید انرژی برای تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!